آپارتمان ویلای چهارواحدی هلدینگ الماس / پیش فروش آپارتمان ویلایی پردیس

آپارتمان ویلای چهارواحدی هلدینگ الماس / پیش فروش آپارتمان ویلایی پردیس

آپارتمان ویلای چهارواحدی هلدینگ الماس / پیش فروش آپارتمان ویلایی پردیس

 

متراژ زمین حدودا500 متر – متراژکل بنا حدودا 750 متربه صورت چهارواحدمجزا روی پیلوت دوطبقه هرطبقه دوواحد
حدودا200مترحیاط و محوطه مشاء باآلاچیق ، آبنما و مشجر
تحویل 20 ماهه باکلیه امکانات رفاهی و سکونتی

آپارتمان ویلای چهارواحدی هلدینگ الماس / پیش فروش آپارتمان ویلایی پردیس
طبقه اول : شامل دودستگاه آپارتمان ویلایی یک واحد متراژحدودا122 متر دوخوابه خوابه ( درصورت تمایل چهارخوابه ) باکلیه امکانات و تکمیل
یک واحد متراژحدودا135 متر سه خوابه ( درصورت تمایل چهارخوابه ) باکلیه امکانات و تکمیل
طبقه دوم : شامل دودستگاه آپارتمان ویلایی یک واحد متراژحدودا122 متر دوخوابه خوابه ( درصورت تمایل چهارخوابه ) باکلیه امکانات و تکمیل
یک واحد متراژحدودا135 متر سه خوابه ( درصورت تمایل چهارخوابه ) باکلیه امکانات و تکمیل
سیستم گرمایش : پکیج – سیستم سرمایش : ترکیبی کولرگازی و آبی – طراحی و معماری داخلی کاملا لوکس و به روز و به سلیقه و نظر خریدار
نوع متریال : متریال درجه یک ایرانی – سازه و اسکلت بتن -نوع سند: دفترچه شرکت عمران کلاردشت و پایانکار

قیمت پایه برای هرواحد122متری 1میلیاردو دویست میلیون تومان
قیمت پایه برای هرواحد135متری 1میلیاردو سیصدوپنجاه میلیون تومان

شرایط پرداخت:

درصورت خریدیکجا جمع کل مبلغ 4 میلیاردو نهصدمیلیون تومان
1 – پرداخت مبلغ 20میلیون تومان همزمان بارزرو نوبت واگذاری برای هرواحدمجزا
2 – پرداخت 50درصد از مبلغ کل برای هرواحد به طورمجزا همزمان باعقدقرارداد و جانمایی زمین 30روز کاری پس از پرداخت رزرو و انتقال 4دانگ
از سندمالکیت زمین به نام خریدار ( دریافت پروانه ساخت به نام خریدار )
3 – الباقی مبلغ پرداخت طی 7فقره چک 14ماهه همزمان باتاییدنقشه های داخلی توسط خریدارباکسر10درصدازمبلغ باقیمانده جهت دریافت پایانـکار
4 – تنظیم اسنادقانونی درشرکت تعاونی عمران کلاردشت و نقل و انتقال کامل همزمان باتحویل واحد

دفترانحصاری فروش پروژه الماس پردیس

ویلای دوواحدی / پیش فروش ویلا درپردیس فاز4 / پروژه های الماس پردیس

آپارتمان ویلای چهارواحدی هلدینگ الماس / پیش فروش آپارتمان ویلایی پردیس

مجموعه هلدینگ الماس پردیس و شرکت ابنیه سازان پردیس درحوزه صنعت ساختمان موفق به دریافت چندین استانداردبین المللی شده است و بادردست داشتن ماشین آلات به روز و تجهیزات کامل عمرانی آماده همکاری و مشارکت درحوزه صنعت ساختمان می باشد. لازم به ذکراست یکی دیگرازتوانمندیهای این مجموعه تامین بودجه و سرمایه گذاری برروی پروژه های نیمه تمام و تامین واحدهای مسکونی به تعدادجهت ادارات دولتی و شرکتها می باشد.

مجموعه هلدینگ الماس پردیس بامدیریت آقای مهندس مهدی قربانحسینی یکی ازسازندگان برتر در تهران و شهرپردیس بایک دهه تجربه فعالیت عمرانی وبادردست داشتن نیروهای مجرب فنی ، مهندسی و تجهیزات عمرانی درشهرجدیدپردیس مشغول به فعالیت می باشد.

پیش فروش ویلا درپردیس فاز4

آپارتمان ویلای چهارواحدی هلدینگ الماس / پیش فروش آپارتمان ویلایی پردیس

ویلای دوواحدی / پیش فروش ویلا درپردیس فاز4 / پروژه های الماس پردیس

پیش فروش ویلا درپردیس فاز4 / / پروژه های الماس پردیس

ویلای دوواحدی / پیش فروش ویلا درپردیس فاز4 / پروژه های الماس پردیس

متراژ زمین 350 متر – متراژکل بنا حدودا 530 متربه صورت دوواحدمجزا روی پیلوت و حدودا140مترحیاط مستقل باآلاچیق ،
آبنما و مشجر

تحویل 16 ماهه باکلیه امکانات رفاهی و سکونتی

ویلای دوواحدی / پیش فروش ویلا درپردیس فاز4 / پروژه های الماس پردیس
طبقه اول : شامل یکدستگاه آپارتمان ویلایی به متراژحدودا180 متر سه خوابه ( درصورت تمایل چهارخوابه ) باکلیه امکانات و تکمیل
طبقه دوم : شامل یکدستگاه آپارتمان ویلایی به متراژحدودا180 متر سه خوابه ( درصورت تمایل چهارخوابه ) باکلیه امکانات و تکمیل

سیستم گرمایش : پکیج – سیستم سرمایش : ترکیبی کولرگازی و آبی – طراحی و معماری داخلی کاملا لوکس و به روز و به سلیقه و نظر خریدار
نوع متریال : متریال درجه یک ایرانی – سازه و اسکلت بتن -نوع سند: دفترچه شرکت عمران کلاردشت و پایانکار

قیمت پایه برای هرواحد 1میلیاردو هشتصدمیلیون تومان ( درصورت خریداقساطی هردوواحد یکجا 3 میلیاردوچهارصدمیلیون تومان

شرایط پرداخت:

1 – پرداخت مبلغ 20میلیون تومان همزمان بارزرو نوبت واگذاری برای هرواحدمجزا
2 – پرداخت 50درصد از مبلغ کل برای هرواحد به طورمجزا همزمان باعقدقرارداد و جانمایی زمین 30روز کاری پس از پرداخت رزرو و انتقال 4دانگ
از سندمالکیت زمین به نام خریدار ( دریافت پروانه ساخت به نام خریدار )
3 – الباقی مبلغ پرداخت طی 7فقره چک 14ماهه همزمان باتاییدنقشه های داخلی توسط خریدارباکسر10درصدازمبلغ باقیمانده جهت دریافت پایانـکار
4 – تنظیم اسنادقانونی درشرکت تعاونی عمران کلاردشت و نقل و انتقال کامل همزمان باتحویل واحد

 

پروژه ویلایی تریبلکس الماس –  متراژ زمین 250 متر

پروژه ویلایی تریبلکس الماس

ویلای دوواحدی / پیش فروش ویلا درپردیس فاز4 / پروژه های الماس پردیس

ویلای دوواحدی / پیش فروش ویلا درپردیس فاز4 / پروژه های الماس پردیس

مجموعه هلدینگ الماس پردیس و شرکت ابنیه سازان پردیس درحوزه صنعت ساختمان موفق به دریافت چندین استانداردبین المللی شده است و بادردست داشتن ماشین آلات به روز و تجهیزات کامل عمرانی آماده همکاری و مشارکت درحوزه صنعت ساختمان می باشد. لازم به ذکراست یکی دیگرازتوانمندیهای این مجموعه تامین بودجه و سرمایه گذاری برروی پروژه های نیمه تمام و تامین واحدهای مسکونی به تعدادجهت ادارات دولتی و شرکتها می باشد.

مجموعه هلدینگ الماس پردیس بامدیریت آقای مهندس مهدی قربانحسینی یکی ازسازندگان برتر در تهران و شهرپردیس بایک دهه تجربه فعالیت عمرانی وبادردست داشتن نیروهای مجرب فنی ، مهندسی و تجهیزات عمرانی درشهرجدیدپردیس مشغول به فعالیت می باشد.

 

 

 

 

پروژه ویلایی تریبلکس الماس –  متراژ زمین 250 متر

پروژه ویلایی تریبلکس الماس –  متراژ زمین 250 متر

پروژه ویلایی تریبلکس الماس -  متراژ زمین 250 متر

پروژه ویلایی تریبلکس الماس –  متراژ زمین 250 متر

متراژکل بنا حدودا 380 متربه صورت تریبلکس و حدودا100مترحیاط مستقل باآلاچیق ، آبنما و مشجر
تحویل 16 ماهه باکلیه امکانات رفاهی و سکونتی
طبقه منفی یک : استخر ، سونا و جگوزی اختصاصی
طبقه اول شامل حال و پذیرایی ، آشپزخانه باکابینت های گلاس (هود ، سینک و گازتوکار ) ، سرویس ایرانی و حمام میهان و اطاق میهمان
طبقه دوم : شامل سه اطاق خواب ، TV روم ، حمام مستر و حدود10متربالکن و شاه نشین درقسمت پشت بام


سیستم گرمایش : پکیج – سیستم سرمایش : ترکیبی کولرگازی و آبی – طراحی و معماری داخلی کاملا لوکس و به روز و به سلیقه و نظر خریدار
نوع متریال : متریال درجه یک ایرانی – سازه و اسکلت بتن -نوع سند: دفترچه شرکت عمران کلاردشت و پایانکار

قیمت پایه : 5 میلیاردتومان

شرایط پرداخت:
1 – پرداخت مبلغ 20میلیون تومان همزمان بارزرو نوبت واگذاری
2 – پرداخت 50درصد از مبلغ کل همزمان باعقدقرارداد و جانمایی زمین 30روز کاری پس از پرداخت رزرو و انتقال 4دانگ از سندمالکیت زمین
به نام خریدار ( دریافت پروانه ساخت به نام خریدار )
3 – الباقی مبلغ پرداخت طی 7فقره چک 14ماهه همزمان باتاییدنقشه های داخلی توسط خریدارباکسر10درصدازمبلغ باقیمانده جهت دریافت پایانکار
4 – تنظیم اسنادقانونی درشرکت تعاونی عمران کلاردشت و نقل و انتقال کامل همزمان باتحویل واحد

دفترانحصاری فروش پروژه الماس پردیس

پروژه های ویلایی دوبلکس الماس : متراژ زمین 250 متر

 

پروژه های ویلایی دوبلکس الماس

مجموعه هلدینگ الماس پردیس و شرکت ابنیه سازان پردیس درحوزه صنعت ساختمان موفق به دریافت چندین استانداردبین المللی شده است و بادردست داشتن ماشین آلات به روز و تجهیزات کامل عمرانی آماده همکاری و مشارکت درحوزه صنعت ساختمان می باشد. لازم به ذکراست یکی دیگرازتوانمندیهای این مجموعه تامین بودجه و سرمایه گذاری برروی پروژه های نیمه تمام و تامین واحدهای مسکونی به تعدادجهت ادارات دولتی و شرکتها می باشد.

مجموعه هلدینگ الماس پردیس بامدیریت آقای مهندس مهدی قربانحسینی یکی ازسازندگان برتر در تهران و شهرپردیس بایک دهه تجربه فعالیت عمرانی وبادردست داشتن نیروهای مجرب فنی ، مهندسی و تجهیزات عمرانی درشهرجدیدپردیس مشغول به فعالیت می باشد.

پروژه ویلایی تریبلکس الماس –  متراژ زمین 250 متر

پروژه ویلایی تریبلکس الماس –  متراژ زمین 250 متر

دفترانحصاری فروش پروژه الماس پردیس

 

پروژه های ویلایی دوبلکس الماس : متراژ زمین 250 متر

پروژه های ویلایی دوبلکس الماس

پروژه های ویلایی دوبلکس الماس متراژ زمین 250 متر - متراژکل بنا حدودا 300 متر

پروژه های ویلایی دوبلکس الماس

متراژ زمین 250 متر – متراژکل بنا حدودا 300 متربه صورت دوبلکس و حدودا100مترحیاط مستقل
تحویل 14 ماهه باکلیه امکانات رفاهی و سکونتی


طبقه اول شامل حال و پذیرایی ، آشپزخانه باکابینت ام دی اف ، سرویس ایرانی و حمام میهان و اطاق میهمان
طبقه دوم : شامل سه اطاق خواب ، TV روم ، حمام مستر و حدود10متربالکن
سیستم گرمایش : پکیج – سیستم سرمایش : ترکیبی کولرگازی و آبی – طراحی و معماری داخلی کاملا لوکس و به روز و به سلیقه و نظر خریدار
نوع متریال : متریال درجه یک ایرانی – سازه و اسکلت بتن -نوع سند: دفترچه شرکت عمران کلاردشت و پایانکار

قیمت پایه : 3 میلیاردتومان

شرایط پرداخت:
1 – پرداخت مبلغ 20میلیون تومان همزمان بارزرو نوبت واگذاری
2 – پرداخت 50درصد از مبلغ کل همزمان باعقدقرارداد و جانمایی زمین 30روز کاری پس از پرداخت رزرو و انتقال 4دانگ از سندمالکیت زمین
به نام خریدار ( دریافت پروانه ساخت به نام خریدار )
3 – الباقی مبلغ پرداخت طی 6فقره چک 12ماهه همزمان باتاییدنقشه های داخلی توسط خریدارباکسر10درصدازمبلغ باقیمانده جهت دریافت پایانکار
4 – تنظیم اسنادقانونی درشرکت تعاونی عمران کلاردشت و نقل و انتقال کامل همزمان باتحویل واحد

پروژه های ویلایی دوبلکس الماس

 

پروژه ویلایی تریبلکس الماس –  متراژ زمین 250 متر

پروژه ویلایی تریبلکس الماس

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه های ویلایی دوبلکس الماس

مجموعه هلدینگ الماس پردیس و شرکت ابنیه سازان پردیس درحوزه صنعت ساختمان موفق به دریافت چندین استانداردبین المللی شده است و بادردست داشتن ماشین آلات به روز و تجهیزات کامل عمرانی آماده همکاری و مشارکت درحوزه صنعت ساختمان می باشد. لازم به ذکراست یکی دیگرازتوانمندیهای این مجموعه تامین بودجه و سرمایه گذاری برروی پروژه های نیمه تمام و تامین واحدهای مسکونی به تعدادجهت ادارات دولتی و شرکتها می باشد.

مجموعه هلدینگ الماس پردیس بامدیریت آقای مهندس مهدی قربانحسینی یکی ازسازندگان برتر در تهران و شهرپردیس بایک دهه تجربه فعالیت عمرانی وبادردست داشتن نیروهای مجرب فنی ، مهندسی و تجهیزات عمرانی درشهرجدیدپردیس مشغول به فعالیت می باشد.

 

پروژه های ویلایی دوبلکس الماس