توضیحات پروژه 180واحدی الماس

توضیحات پروژه 180واحدی الماس

مشخصات و متراژ زمین:

 

توضیحات پروژه 180واحدی الماس

 

کاربرعزیز:

احتراماقبل ازمطالعه مشخصات پروژه 180واحدی به اطلاع میرسانیم کلیه واحدهای این مجموعه واگذارشده است جهت رزرو پروژه های آینده مجموعه هلدینگ الماس و شرکت ابنیه سازان پردیس درصفحه اول سایت ازگزینه رزرو پروژه های هلدینگ الماس و یاشرکت ابنیه سازان پردیس استفاده فرمایید و همچنین شما می توانید بااستفاده ازسایت پردیس فایل درخصوص دریافت اطلاعات بیشتردرخصوص واحدهای پیش فروش و یامشارکتی استفاده و پیگیری فرمایید

توضیحات پروژه:

این پروژه درفاز2محله 4پردیس درحال احداث می باشد زمین آن به متراژ9900مترمربع بوده که حدود20درصدازسطح اشغال آن در5بلوک 15طبقه درحال ساخت می باشد . محل احداث این پروژه دربلندترین مکان درشهرپردیس واقع شده است و باتوجه به موقعیت آن هم به لحاظ ویو و چشم انداز و حتی به لحاظ موقعیت مکانی ازنظرآب و هوا نسبت به پروژه های مشابه موقعیت منحصربه فردی رابه خوداختصاص داده است .

توضیحات پروژه 180واحدی الماستوضیحات پروژه 180واحدی الماس

 

 

 

 

 

 

 

این پروژه در5بلوک 15طبقه درمساحت کل 29000مترمربع و سطح اشغال 2200مترازسطح اشغال زمین طراحی و درحال ساخت می باشد که یکی دیگرازمحاسن منحصربه فردآن نسبت به پروژه های دیگرساختمانی درپردیس می باشد. باتوجه به سطح اشغال و سازه درحال ساخت درآینده هریک ازمالکین واحدهای این مجموعه مالک بخش چشمگیری از عرصه زمین به استثنای اعیان آن خواهندبود.

باتوجه به شیب زیاد و اختلاف سطح زمین پروژه طراحی زیبایی درخصوص محوطه سازی 7700متری آن انجام گردیده که به شرح ذیل می باشد:

توضیحات پروژه 180واحدی الماس

 

1 – بلوکها بانام های A-B-C-D-Eنامگذاری شده است که باتوجه به نقشه سه بلوک دراختلاف سطح اول زمین قرارگرفته و دوبلوک دیگر دراختلاف سطح سوم که این اختلاف سطح مابین دومجموعه که ازهم جدانیستند باعث گردیده که دربلوکهای قسمت بالا به جای طبقه 15 دارای ارتفایی مانندیک برج 22طبقه نسبت به بلوکهای پایین داشته باشند

توضیحات پروژه 180واحدی الماس

2 – فاصله مابین دو اختلاف سطح به طوری طراحی شده که باتوجه به فاصله زیادمابین دواختلاف سطح اختلالی درنورگیرو یاویوی هیچ یک ازبلوکها پیدانشود

توضیحات پروژه 180واحدی الماس

3 – دراختلاف سطح دوم باتوجه به 3dیک دریاچه مصنوعی به مساحت 3000متربه همراه آبمنای زیبا پیش بینی شده است که دراطراف آن فضای زیبای سبز به همراه نیمکتهای زیبا و آلاچیغ طراحی و پیش بینی شده است

توضیحات پروژه 180واحدی الماس

4 – کل محوطه به وسیله راه پله درچندنقطه ازاختلاف سطح ها جهت دسترسی به کل محوطه جانمایی شده و درپیرامون محوطه جاده سلامتی بادیواره های سبز به اضافه لوازم محیطی ورزشی درنظرگرفته شده است

توضیحات پروژه 180واحدی الماس

5 – ازدیگرمزایای این پروژه منحصربه فرددسترسی آسان آن به مراکز خریدو درمانی و حتی متروی درحال احداث میباشد

توضیحات پروژه 180واحدی الماستوضیحات پروژه 180واحدی الماس

6 –  این پروژه مابین دوخیابان اصلی ازطرف شمال و جنوب قرارگرفته است که ازقسمت شمال دارای دو رمپ ورودی جهت پارکینگ و یک گیت نگهبانی ورودی میهمان بوده و این پروژه ازسمت شمال به سوی یک پارک جنگلی درحال احداث دسترسی و ویوی کامل دارد و درقسمت جنوبی ویوی کامل شهرپردیس و حتی تادوردستها ازاین ویوبهره خواهدگرفت . لازم به توضیح است درقسمت جنوبی مانندقسمت شمالی دارای دوورودی رمپ پارکینگ و دو ورودی به همراه گیت نگهبانی می باشد

 

ادامه توضیحات ، پلن کل مجموعه و نقشه داخلی واحدها

 

توضیحات پروژه 180واحدی الماس

 

توضیحات پروژه 180واحدی الماس

 

پروژه 180واحدی الماس یک دارای 5بلوک 15 طبقه می باشد که ترتیب طبقات به شرح ذیل است:

 

1 – طبقات منفی یک و دو: پارکینگ مسقف

2 – طبقه همکف : لابی که شامل یک لابی باتجهیزات کامل که پذیرای میهمانان ساکنین باشد – راهروی ورودی انباری واحدها – سوئیت میهمان – سالن همایشات

3 – 12طبقه مسکونی : هرطبقه شامل سه واحد که دوواحدشرقی و غربی بانورگیرشمالی و جنوبی به متراژ95 متری دوخوابه و یک واحدجنوبی سه خوابه 145 متری درقسمت مرکزی و جنوبی

4 – طبقه سیزدهم : دوواحد145 متری سه خوابه

5 – طبقه چهاردهم : دوواحدبه صورت پنت هوس که به متراژ196مترمفیدسه خوابه و 100مترتراس مشجرمی باشد

توضیحات پروژه 180واحدی الماس

توضیحات پروژه 180واحدی الماستوضیحات پروژه 180واحدی الماستوضیحات پروژه 180واحدی الماستوضیحات پروژه 180واحدی الماستوضیحات پروژه 180واحدی الماس توضیحات پروژه 180واحدی الماستوضیحات پروژه 180واحدی الماس

توضیحات پروژه 180واحدی الماس